PL | EN

Gratulacje dla tegorocznych Pokojowych Noblistów

2014-10-14

Prezydent Lech Wałęsa złożył gratulacje laureatom tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. W liście skierowanym do Malali Yousafzai oraz Kailasha Satyarthiego wyraził słowa uznania dla ich dotychczasowych działań, zachęcając także do dalszej aktywności w walce o prawa dzieci.

„Jest Pani wielką zasługą, że poprzez swoje oddanie sprawom dzieci, świat dziś kieruje oczy ku sprawom najmłodszych, których przyszłość będzie przecież stanowić o przyszłości naszej cywilizacji” – podkreślił Prezydent w liście do Malali Yousafzai.

„Budzi ogromny szacunek Pańska determinacja w budowie jak najlepszego środowiska społecznego i gospodarczego, w którym poszanowanie praw dzieci musi być naczelną zasadą” – zaznaczył Prezydent Lech Wałęsa w liście do Kailasha Satyarthiego.

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla z roku 1983 wyraził także głęboką nadzieję na spotkanie z noblistami, deklarując gotowość do wsparcia ich misji „wszelką radą i działaniem”.

Dane
kontaktowe