PL | EN

OBECNA DZIAŁALNOŚĆ

Lech Wałęsa kontynuuje swą misję rzecznika międzynarodowej i międzyludzkiej solidarności. Podróżując po całym świecie przypomina polskie doświadczenia i bezkrwawą walkę o wolność, pokój i demokrację. Od czasu zakończenia prezydentury odwiedził kilkadziesiąt krajów, niosąc przesłanie o wartościach i historii „Solidarności” oraz mówiąc o zagadnieniach rozwoju współczesnego, globalizującego się świata. Podczas swych zagranicznych wizyt działa na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie, wspiera Polonię, przełamuje negatywne stereotypy o Polsce i Polakach.

Na świecie Lech Wałęsa jest symbolem przemian w Polsce i Europie. W swojej działalności wspiera wiele cennych przedsięwzięć, działa na rzecz współpracy Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, był aktywny w ramach Europejskiej Grupy Refleksyjnej, mającej na celu określenie wyzwań, przed jakimi stoi wciąż zmieniająca się Wspólnota, symbolicznie reprezentował Europę podczas uroczystego otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2002 roku, niosąc flagę olimpijską wspólnie z przedstawicielami pozostałych kontynentów.

DZIAŁALNOŚĆ

Lech Wałęsa działa na rzecz praw człowieka i demokratyzacji społeczeństw. Pozostaje w kontakcie z dysydentami z wielu krajów rządzonych przez dyktatury. Jego działalność została doceniona między innymi w 2009 roku, kiedy to otrzymał Medal im. Ernsta Reutera, będący najwyższym odznaczeniem miasta Berlin dla osobistości, które w szczególny sposób zaangażowały się w działania na rzecz demokracji i praw człowieka. Osobiście ustanowił nagrodę swego imienia, która wręczana osobom bądź organizacjom działającym na rzecz porozumienia i solidarnej współpracy narodów, wolności i poszanowania podstawowych praw człowieka. Nagroda Lecha Wałęsy jest wsparciem dla tych, którzy mają odwagę walczyć o pokojowy rozwój świata, przeciwstawiać się terrorowi, a poprzez swoje działanie dają nadzieje oraz stwarzają szansę na zmiany polityczne i społeczne.

Wręcza również nagrodę „Lech Wałęsa Media Award” - wyróżnienie przyznawane mediom i dziennikarzom, którzy kreują pozytywny wizerunek Polski zagranicą, szerzą wiedzę o jej historii, dziedzictwie kulturowym i życiu współczesnym. Lech Wałęsa z zaangażowaniem uczestniczy w życiu społecznym i politycznym w kraju, biorąc udział w uroczystościach upamiętniających najważniejsze wydarzenia w Polsce. Jego aktywna postawa przyniosła mu honorowe obywatelstwo wielu miast, m.in. Warszawy, Krakowa, Szczecina, Opola, Radomia, Zielonej Góry. Jest również doceniany przez społeczność akademicką odbierając w każdym roku kilka tytułów doktora honoris causa uczelni w Polsce i za granicą.

RZECZNIK SOLIDARNOŚCI

Dziś Lech Wałęsa kontynuuje swą misję rzecznika solidarności. Podróżując po całym świecie, przypomina polskie doświadczenia i bezkrwawe zmagania o pokój i demokrację. Poprzez swoje prelekcje i dialog z młodzieżą, apeluje o oparcie budowy dzisiejszego świata na podstawie uniwersalnych wartości. Będąc zwolennikiem globalizacji i widząc w niej logikę wykorzystania szans, jakie dają nowoczesne technologie i rozwój cywilizacji, namawia do budowy nowych struktur pokojowej współpracy narodów w XXI wieku.

Lech Wałęsa był wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją pokojową walkę i postawę ambasadora międzynarodowej solidarności. Jest kawalerem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polskiego. W 1989 roku został odznaczony najwyższym odznaczeniem amerykańskim dla obcokrajowca – Medalem Wolności. Jest doktorem honoris causa ponad 45 uczelni i honorowym obywatelem ponad 30 miast na świecie. W 2004 roku reprezentował dziesięć nowoprzyjętych państw Unii Europejskiej podczas oficjalnych uroczystości akcesji w Strasburgu. W październiku 2008 roku został członkiem dwunastoosobowej grupy refleksyjnej nazwanej Radą Mędrców. W tym samym roku ufundował nagrodę swojego imienia, której laureatami zostali m.in. Alaksandr Bialacki, były Luis Inacio Lula da Silva oraz Michaił Chodorkowski.

Wesprzyj Nas

Dziękujemy za wpłaty wszystkim naszym Darczyńcom. Dzięki Wam możemy propagować zasady solidarności, wspierać procesy demokratyzacji społeczeństw, promować dialog międzykulturowy i przeciwdziałać łamaniu praw człowieka.

Jak nas wesprzeć

Dane
kontaktowe