PL | EN

O INSTYTUCIE

Intencją powołania Fundacji "Instytut Lecha Wałęsy" było przede wszystkim skupianie wielu środowisk społecznych wokół ciągle aktualnych idei i postulatów decentralizacji państwa, upowszechniania zasad moralnych w działalności politycznej i konieczności pielęgnowania tradycji niepodległościowej. Stworzenie zaplecza eksperckiego dla Lecha Wałęsy pozwoliło działać na rzecz Polski, tak w kraju jak i za granicą.

Wśród działających w Polsce organizacji pozarządowych Fundacja "Instytut Lecha Wałęsy" zajęła miejsce szczególne. W zamyśle tworzących ją osób powstawała jako polskie odzwierciedlenie przykładu amerykańskich bibliotek prezydenckich i fundacji zakładanych przez ustępujących z urzędu mężów stanu. Warto jednak podkreślić, że w ramach funkcjonowania struktury jak i tworzenia zaplecza materialnego działalności, Instytut nie był nigdy wspierany finansowo przez budżet państwa.

Działalność

Instytut założony w 1995 roku ma już za sobą kilkanaście lat działalności: to zarówno aktywność międzynarodowa jak i ogólnopolska. Zwłaszcza międzynarodowa aktywność polskiego laureata Pokojowej Nagrody Nobla i rezonans, z jakim się ona spotyka na całym świecie utwierdza w przekonaniu, że warto było podjąć zadanie towarzyszenia Prezydentowi Lechowi Wałęsie w tej misji. Organizacja wielu ważnych wizyt, podczas których Lech Wałęsa spotyka się z ludźmi polityki i biznesu, środowiskami akademickimi i Polonią była i jest ważnym elementem działalności Instytutu.

Na arenie krajowej ważna była rola integrowania środowisk społecznych i politycznych, które wyrosły z Sierpnia 1980 roku, wokół idei reform i decentralizacji państwa. Inicjatywy podejmowane w tym zakresie stanowiły odpowiedź na dokonujące się procesy społeczno-polityczne i gospodarcze. Instytut był inicjatorem wielu debat dotyczących problematyki samorządności i przemian systemowych. Refleksje przyjmowały częstokroć formę zapisów programowych, jak choćby w przypadku swoistego manifestu odradzającej się w 1997 roku polskiej prawicy solidarnościowej, jakim niewątpliwie był „Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy".

W wielu obszarach diagnozy tam zawarte sprawdziły się, a postulaty realizowane były w latach 1997-2001. Instytut stał się także orędownikiem dążeń Polski do integracji z Unią Europejską, zapraszając do szerokiej dyskusji na temat naszej akcesji częstokroć środowiska nieprzejednane w tej kwestii. Po wstąpieniu Polski do Wspólnoty, Instytut stale promuje wartości związane ze świadomym członkowstwem oraz wiedzą o unijnych instytucjach.

Pielęgnowanie tradycji niepodległościowej

Zadania

W ostatnich latach wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi związanymi z promocją dziedzictwa „Solidarności", Instytut zaangażował się w organizację uroczystości związanych z najważniejszymi rocznicami związanymi z walką „Solidarności" w latach 80-tych. Była to między innymi organizacja 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. Programy te mają na celu przypomnienie międzynarodowej opinii publicznej, że to właśnie w Polsce rozpoczęła się erozja systemu komunistycznego i polska walka była wielkim wkładem w globalne zmiany systemowe.

Innym polem naszej działalności jest wspieranie prodemokratycznych ruchów poza granicami Polski. Prowadzimy programy „Solidarni z ..." , realizując w ten sposób postulaty międzynarodowej solidarności, nie odwracając się plecami od ludzi walczących o swoje prawo do wolności.

Projekty realizowane w ramach działalności statutowej, przybierające formy konferencji, warsztatów i seminariów, spotkań dyskusyjnych oraz zajęć z młodzieżą, świadczą o nieprzerwanej działalności merytorycznej oraz głębokim zaangażowaniu w realizację powierzonej misji. Wiele z tych działań zostało udokumentowanych w zapisach Kronik wydawanych przez Instytut oraz w publikacjach pokonferencyjnych i archiwach elektronicznych udostępnianych przez internet.

Wesprzyj Nas

Dziękujemy za wpłaty wszystkim naszym Darczyńcom. Dzięki Wam możemy propagować zasady solidarności, wspierać procesy demokratyzacji społeczeństw, promować dialog międzykulturowy i przeciwdziałać łamaniu praw człowieka.

Jak nas wesprzeć

Dane
kontaktowe