PL | EN

Zarząd

Adam
Domiński

Prezes Zarządu
Absolwent studiów magisterskich Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, studiów podyplomowych Akademii Kształcenia Umiejętności Trenerskich przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie, społecznik, współzałożyciel pierwszej w Gdańsku Spółdzielni Socjalnej zatrudniającej 100 osób i spółdzielni socjalnej w Czersku. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. Organizował i kierował przez 3 lata filią banku spółdzielczego w Gdańsku. Aktualnie przedsiębiorca specjalizujący się w eksporcie i imporcie, w latach 2016-2018 dyrektor biura Lecha Wałęsy. Ojciec trójki dzieci.

e-mail: adam.dominski[at]ilw.org.pl

Rada Programowa

Patrycja Satora

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2014 koordynowała program latynoamerykański oraz międzynarodowy konkurs filmowy o Solidarności pt. Solidarity Shorts, a wcześniej (2006-2008) program Solidarni z Kubą w Instytucie Lecha Wałęsy. W latach 2008-2012 wicekonsul i II sekretarz ds. kultury i dyplomacji publicznej w Ambasadzie RP w Caracas. Współzałożycielka i redaktorka strony internetowej Solidarni z Kubą (2006-2008). W latach 2002-2003 nauczycielka w Międzynarodowej Szkole w Hawanie. Reżyserka dwóch filmów dokumentalnych: Alamar Express. Nowy Człowiek (2007, 56”, reż. i współprod., Village Films, USA) oraz Heroes from Maggotty, ( 2012, 30”, reż. i współprod., MSZ, Polska/Wenezuela). Specjalizuje się w zarządzaniu projektami i fundraisingu. Od 2014 jest dyrektorem ds.rozwoju w fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

e-mail: patrycja.satora[at]ilw.org.pl

dr Małgorzata
Bonikowska

Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich - w Polsce (PAN) i za granicą. Odbyła także studia specjalistyczne w School of International and Public Affairs (SIPA) Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku w ramach stypendium Fulbrighta. W latach 1995–1998 pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach 2001-2008 była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce a potem w Bułgarii. Od 1997 roku prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, jest wykładowcą akademickim i doradcą rządowym.

e-mail: malgorzata.bonikowska[at]ilw.org.pl

Jolanta Fierek

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność – handel zagraniczny). W latach 1983 – 1992 komisarz skarbowy w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy, w latach 1993 – 2013 prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku. Między rokiem 2014 a 2018 burmistrzyni Czerska. Inicjatorka ogólnopolskiej Olimpiady o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Lecha Wałęsy. W latach 2015 - 2018 członkini Rady Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Interesuje się tematem roli samorządów w rozwoju kraju, a także rozwijającym się rynkiem kryptowalut. Prywatnie pasjonatka książek, a także festiwali literackich i filmowych.  

e-mail: jolanta.fierek[at]ilw.org.pl

Dariusz Szwed

Koordynator Sieci Miast Progresywnych, Główny Ekspert projektu UE Horyzont 2020 SCORE (Supporting Consumer Ownership in Renewable Energies), ekonomista, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju (ZR), przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu i koordynator kampanii Demokracja Energetyczna. Były doradca m.in. Ministra Środowiska, Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim, współpracownik m.in. Greenpeace, WWF, IUCN, Banku Światowego. 2004-11 przewodniczący partii Zieloni. 2015-18 Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych i Członek Rady Zrównoważonego Rozwoju przy Prezydencie Słupska. Autor publikacji nt. zielonej polityki i ZR.

e-mail: dariusz.szwed[at]ilw.org.pl

Dane
kontaktowe