PL | EN

BIOGRAFIA

Legendarnym przywódcą Solidarności, który doprowadził ją do zwycięstwa, był Lech Wałęsa. Jego życie nierozerwalnie złączone było z jej historią i polską drogą do wolności.

Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 r. Pierwsze wzmianki związane z jego działalnością opozycyjną sięgają 1968 roku, kiedy to namawiał kolegów w stoczni do odmawiania udziału w masówkach potępiających strajki studentów. Od tamtego czasu zaczął coraz aktywniej angażować się w sprawy społeczne. W trakcie trwania strajku w grudniu 1970 roku brał aktywny udział w pracach Komitetu Strajkowego, pojawiła się nawet propozycja, by został jego szefem.

Po tragicznych zajściach i śmierci robotników poprzysiągł sobie, że taka sytuacja już nigdy nie może się powtórzyć. Z pełną mocą włączył się w pracę Wolnych Związków Zawodowych. Organizował stoczniowców, kolportował ulotki, wraz z innymi działaczami organizował spotkania dotyczące praw pracowniczych i samokształcenia.

SOLIDARNOŚĆ

W sierpniu 1980 roku był jednym z głównych inicjatorów protestu w Stoczni Gdańskiej. Jego osobista postawa, nieustępliwe negocjacje i walka o postulaty doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność". Była to pierwsza bezkrwawa wygrana w polskiej historii. Wtedy to oczy całego świata zwróciły się w stronę Gdańska i Lecha Wałęsy.

Reakcją totalitarnego państwa na ówczesne wydarzenia było wprowadzenie Stanu Wojennego 13 grudnia 1981 roku. Lech Wałęsa był jednym z pierwszych internowanych.

Przez ciemną noc Stanu Wojennego i trudne lata po delegalizacji NSZZ "Solidarność", kiedy związek był rozbity i niewielu ludzi miało jeszcze nadzieję na zwycięstwo, Lech Wałęsa był tym, który się nie poddał. Był rzecznikiem i orędownikiem idei solidarności. Pomimo rozpuszczanych kalumnii na jego temat i ciągłych represji ze strony organów bezpieczeństwa PRL, nie załamał się. Jego walka została doceniona przez społeczność w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. W 1983 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Na wolność trzeba było jeszcze poczekać, wpisując to co działo się w Polsce w przemiany ogólnoświatowe.

PREZYDENTURA

W końcu lat osiemdziesiątych Lech Wałęsa zasiadł do rokowań z władzami komunistycznymi przy Okrągłym Stole. Konsekwencja i odwaga Lecha Wałęsy, który stanął na czele delegacji opozycji demokratycznej, doprowadziła do kompromisu ze słabą, lecz jeszcze groźną władzą komunistyczną, czego wynikiem były wybory 4 czerwca 1989 roku i utworzenie niekomunistycznego rządu.

22 grudnia 1990 roku Lech Wałęsa został pierwszym demokratycznie wybranym w wyborach powszechnych prezydentem Rzeczypospolitej Polski. W trakcie swojej prezydentury i po jej zakończeniu Lech Wałęsa zawsze pozostawał rzecznikiem Polski na arenie międzynarodowej.

Stale działał na rzecz przyjęcia naszego kraju do Struktur Paktu Północnoatlantyckiego, oraz do Unii Europejskiej. W roku 1995 założył Instytut Lecha Wałęsy, którego misją jest popularyzowanie dorobku polskiej Solidarności, edukacja młodych pokoleń, wspieranie demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie.

OBECNA DZIAŁALNOŚĆ

Dziś Lech Wałęsa kontynuuje swą misję rzecznika solidarności. Podróżując po całym świecie, przypomina polskie doświadczenia i bezkrwawe zmagania o pokój i demokrację. Poprzez swoje prelekcje i dialog z młodzieżą, apeluje o oparcie budowy dzisiejszego świata na podstawie uniwersalnych wartości. Będąc zwolennikiem globalizacji i widząc w niej logikę wykorzystania szans, jakie dają nowoczesne technologie i rozwój cywilizacji, namawia do budowy nowych struktur pokojowej współpracy narodów w XXI wieku.

Lech Wałęsa był wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją pokojową walkę i postawę ambasadora międzynarodowej solidarności. Jest kawalerem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. W 1989 roku został odznaczony najwyższym odznaczeniem amerykańskim dla obcokrajowca – Medalem Wolności. Jest doktorem honoris causa ponad 45 uczelni i honorowym obywatelem ponad 30 miast na świecie. W 2004 roku reprezentował dziesięć nowoprzyjętych państw Unii Europejskiej podczas oficjalnych uroczystości akcesji w Strasburgu. W październiku 2008 roku został członkiem dwunastoosobowej grupy refleksyjnej nazwanej Radą Mędrców. W tym samym roku ufundował nagrodę swojego imienia, której laureatami zostali m.in. Alaksandr Bialacki, były Luis Inacio Lula da Silva oraz Michaił Chodorkowski.

Wesprzyj Nas

Dziękujemy za wpłaty wszystkim naszym Darczyńcom. Dzięki Wam możemy propagować zasady solidarności, wspierać procesy demokratyzacji społeczeństw, promować dialog międzykulturowy i przeciwdziałać łamaniu praw człowieka.

Jak nas wesprzeć

Dane
kontaktowe