PL | EN

Prezydent Wałęsa na Forum na rzecz Globalnego Pokoju w Pjongczangu

2019-02-09

Prezydent Lech Wałęsa był gościem specjalnym Forum na rzecz Globalnego Pokoju w Pyeongchangu. W swoim wystąpieniu wskazał na szczególne znaczenie solidarności globalnej w dążeniu do pojednania Korei Południowej i Północnej.

Lech Wałęsa podkreślił, że zaangażowanie innych krajów jest niezbędne do osiągnięcia porozumienia. Odniósł się także do polskich doświadczeń Solidarności i wskazał na duże znaczenie, jakie miało wsparcie krajów demokratycznych w tamtym czasie. Wyraził także nadzieję na szybkie zjednoczenie obu Korei.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i rządu Korei Południowej, którzy wspólnie z Lechem Wałęsą podpisali deklarację na rzecz pojednania oby państw koreańskich.

Dane
kontaktowe